CONTOH MC / PEMBAWA ACARA ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1437 H

IKATAN REMAJA MASJID
( IRMAS )
Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

ACARA DIBUKA, SELAMAT MALAM, SELAMAT DATANG

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang Kami Hormati Para Alim Ulama, Sesepuh, Pini Sesepuh, Yang Kami Hirmati Pula Bapak Kepala Desa Cenggini Beserta Staffnya
Yang Saya Sayangi Pembina Irmas Dan Ketua Irmas Besama Rekan- Rekan Irmas .
Serta Bapak Ibu Adik – Adik.………….

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami Dari IRMAS ( ikatan Remaja Masjid ) menyampaikan terima kasih atas Dukungan, Do’a & kehadiran Bapak/Ibu/Saudrai/I dalam acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw 1437 H.

Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.
yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah,
Sebelum acara ini dimulai perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari Ini : Yang Pertama

1.        Pembukaan
2.        Pembacaan Kalam Ilahi
3.        Sambutan-sambutan
-          Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua IRMAS
-          Sambutan Kedua Yaitu dari Bapak Kepala Desa Cenggini,.

4.        Penampilan Hadroh Dari ………………………………..
5.        Tausiyah         (Inti) dan Do’a
6.        Penutup

Demikan susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini
Sebelum kita lanjutkan acara pada malam ini marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. .. Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Terima kasih kami sampaikan. Semoga acara malam hari ini sukses dan lancar. Tiada  halangan suatu apapun…. Aamiin Aamii Aamiin Yarobbal Alamin

PEMBACAAN AYAT SUCI AL-QUR’AN
-          Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an yang akan disampaikan oleh Bapak………………………………………………………………
Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Demikianlah pembacaan Kalam Illahi yang telah di bacakan oleh

Bapak……………………………………………………………………..
Semoga dengan bacaan Kalam illahi tersebut  Dapat menambah berkah dan rahmat
Dalam acara Pada malam hari ini Aamin… 

SAMBUTAN - SAMBUTAN
Acara berikutnya yaitu sambutan – sambutan,
yang pertama akan di sampaikan oleh Ketua IRMAS
Kepadanya Kami Persilahkan..

Demikian sambutan yang telah di sampaikan oleh Mas Azis Sulaeman selaku ketua IRMAS, semoga apa yang di sampaikan bermanfaat bagi kita semua.

Sambutan yang kedua akan di sampaikan oleh bapak H. Suguarto selaku kepala desa cenggini,
kepadanya kami persilahkan.

Terimakasih
Demikian sambutan dari bapak kepala desa cenggini,

Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan Hadroh dari
…………………………………………………………
Kepadanya Kami Persilahkan,

Demikian Penampilan Hadroh dari……………………
Kami Ucapkan Terimakasih

Selanjutnya tibalah saatnya acara inti, yaitu Tausiyah dan Do’a dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W. dalam hal ini akan di sampaikan
Oleh Bapak: …………………………………………, ……………………………
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan,

Demikianlah pembacaan tausiyah dan Do’a yang telah di pimpin Oleh : …………………………………………………………………………..

Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup ,
sebelum acara kami tutup , kami selaku pembawa acara pada malam ini apabila ada kata – kata yang kurang berkenan di hati para hadirin  atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.
Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah , Alhamdulillahirobbil’alamin.

Wabilahii taufiq wal hidayah…… Wassalamualaikun wr.wb

8 komentar :

Syukron katsiron akhi waukhti
Izin copas 😇😇
Salam dari kami RISMA Al-hidayah Cilegon Banten

alhamdulillah, sangat membatu sekali .. syukron katsiron :) :)

Syukron .. Ini sangan membantu. Salam dari kami IRMUDIYAH (Ikatan Remaja Mushollah Al-Ubbudiyah)

Syukron .. Ini sangan membantu. Salam dari kami IRMUDIYAH (Ikatan Remaja Mushollah Al-Ubbudiyah)

Terimakasih alhAlhamdulil mempermudah untuk belajar mc

Posting Komentar